Chủ nhật, 21/07/2024
   

ABBank thông báo thu giữ 7 bất động sản tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm là 07 bất động sản thế chấp tại ngân hàng của ông Bùi Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tài sản thu giữ thứ nhất là quyền sử dụng đất tại thửa 651, tờ bản đồ số 26 tọa lạc tại Thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL567421. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS11450 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 28/5/2018. Cập nhật điều chỉnh thông tin về mục đích sử dụng đất ngày 11/07/2018, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/người sử dụng ngày 14/01/2021 cho ông Bùi Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa.

Tài sản thu giữ thứ hai là quyền sử dụng đất tại thửa 652, tờ bản đồ số 26 tọa lạc tại Thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL567422. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS11445 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 28/5/2018. Cập nhật điều chỉnh thông tin về mục đích sử dụng đất ngày 11/07/2018, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/người sử dụng ngày 14/01/2021 cho ông Bùi Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa.

Tài sản thu giữ thứ ba là quyền sử dụng đất tại thửa 653, tờ bản đồ số 26 tọa lạc tại Thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL679186. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS14783 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 28/5/2018. Cập nhật điều chỉnh thông tin về mục đích sử dụng đất ngày 11/07/2018, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/người sử dụng ngày 14/01/2021 cho ông Bùi Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa.

Tài sản thu giữ thứ tư là quyền sử dụng đất tại thửa 654, tờ bản đồ số 26 tọa lạc tại Thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL567424. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS11447 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 28/5/2018. Cập nhật điều chỉnh thông tin về mục đích sử dụng đất ngày 11/07/2018, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/người sử dụng ngày 14/01/2021 cho ông Bùi Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa.

Tài sản thu giữ thứ năm là quyền sử dụng đất tại thửa 655, tờ bản đồ số 26 tọa lạc tại Thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL567425. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS11448 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 28/5/2018. Cập nhật điều chỉnh thông tin về mục đích sử dụng đất ngày 11/07/2018, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/người sử dụng ngày 14/01/2021 cho ông Bùi Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa.

Tài sản thu giữ thứ sáu là quyền sử dụng đất tại thửa 656, tờ bản đồ số 26 tọa lạc tại Thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL567426. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS11449 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 28/5/2018. Cập nhật điều chỉnh thông tin về mục đích sử dụng đất ngày 11/07/2018, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/người sử dụng ngày 14/01/2021 cho ông Bùi Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa.

Tài sản thu giữ thứ bảy là quyền sử dụng đất tại thửa 674, tờ bản đồ số 26 tọa lạc tại Thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO798035. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS11751 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 28/5/2018. Cập nhật điều chỉnh thông tin về mục đích sử dụng đất ngày 11/07/2018, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/người sử dụng ngày 14/01/2021 cho ông Bùi Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa.

Thời gian thu giữ dự kiến bắt đầu vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 05/03/2024 cho đến khi hoàn tất thủ tục xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ, lý do thu giữ tài sản bảo đảm để bán đấu giá tài sản nhằm thu hồi khoản vay.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay