Thứ sáu, 14/06/2024
   

ABBank điều chỉnh phí quản lý tài khoản của khách hàng cá nhân

Từ 25/5/2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) thực hiện điều chỉnh phí quản lý tài khoản dành cho khách hàng cá nhân.
khách hàng cá nhân

Theo đó, việc điều chỉnh phí tài khoản thanh toán được áp dụng đối với khách hàng cá nhân của ABBank và không áp dụng đối với khách hàng ưu tiên.

Cụ thể, khách hàng cá nhân có số dư bình quân tài khoản thanh toán trong kỳ tính phí từ 2.000.000 VNĐ hoặc từ 100 FCY trở lên sẽ được miễn phí. Đối với khách hàng cá nhân có số dư bình quân tài khoản thanh toán trong kỳ tính phí dưới 2.000.000 VNĐ hoặc dưới 100 FCY, sẽ có mức phí là 9.000 VNĐ hoặc 1 FCY. Đối với khách hàng cá nhân sử dụng tài khoản cao cấp sẽ theo chính sách phí hiện hành của ABBank.

Trong đó, số dư bình quân tài khoản thanh toán kỳ tính phí bằng số dư tài khoản thanh toán vào cuối các ngày trong kỳ tính phí chia cho tổng số ngày thực tế trong kỳ tính phí. Kỳ tính phí từ 25 tháng trước (T) đến ngày 24 tháng liền sau (T+1) và ngày thu phí là ngày 25 hàng tháng. FCY là ký hiệu đơn vị tiền tệ nước ngoài.

Thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ Hotline 1800 1159 hoặc đến các điểm giao dịch của ABBank gần nhất.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay