Thứ sáu, 19/07/2024
   

Vietcombank tuyển dụng 371 chỉ tiêu vào làm việc tại các Chi nhánh

Vietcombank tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn tại các Chi nhánh của Vietcombank đợt VI/2024.
Thời gian nộp hồ sơ
  • Đối với vị trí không yêu cầu kinh nghiệm: đến hết ngày 15/07/2024
  • Đối với vị trí yêu cầu kinh nghiệm: đến hết ngày 31/12/2024 hoặc khi tuyển dụng đủ.
Chỉ tiêu tuyển dụng các chi nhánh của Vietcombank đợt 4 năm 2024

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng Vietcombank đợt VI/2024:

Vietcombank tuyển dụng

Các vị trí tuyển dụng tại Vietcombank
Các vị trí tuyển dụng tại Vietcombank

Chi tiết chương trình tuyển dụng xem: Tại đây.

Vietcombank
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay