Thứ hai, 15/04/2024
   

MSB bán đấu giá thửa đất tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Phước

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo về việc bán đấu giá thửa đất tại tỉnh Khánh Hòa và thửa đất tại tỉnh Bình Phước là tài sản bảo đảm của khách hàng, với giá khởi điểm tương ứng là gần 11,5 tỷ đồng và hơn 4 tỷ đồng, nhằm thu hồi nợ vay.

Theo đó, tài sản bán đấu giá thứ 1 là quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 350, tờ bản đồ 41, Thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 057519. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS01289, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 24/01/2022 thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Bùi Minh Danh và bà Nguyễn Thị Hồng Trinh.

Tài sản bán đấu giá thứ 2 là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CN 281816. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS03408/ĐS do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 21/05/2019 thuộc sở hữu của ông Lê Hùng và bà Hứa Thị Huyền.

Giá khởi điểm đối với tài sản bán đấu giá thứ 1 là 11.485.000.000 đồng và tiền đặt trước 10% tương ứng là 1.148.500.000 đồng. Đối với tài sản bán đấu giá thứ 2 là 4.066.992.615 đồng và tiền đặt trước 10% tương ứng là 406.700.000 đồng.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 29/03 đến hết ngày 02/04/2024 theo thông báo của tổ chức đấu giá tài sản.

Bán và tiếp nhận hồ sơ đối với tài sản bán đấu giá thứ 1 trong giờ hành chính đến ngày 01/04/2024 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Đối với tài sản bán đấu giá thứ 2 đến 16h00 ngày 01/04/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam. Giá bán 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian tổ chức đấu giá đối với tài sản bán đấu giá thứ 1 vào lúc 08h30 ngày 03/04/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Đối với tài sản bán đấu giá thứ 2 vào lúc 9h00 ngày 03/04/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên

Theo MSB
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay