Thứ ba, 25/06/2024
   

[Mới] - HDBank tuyển dụng nhiều vị trí 2024

HDBank tuyển dụng nhiều vị trí mới ở hội sở chính TP Hồ Chí Minh với mức lương thưởng cạnh tranh, chế độ phúc lợi ổn định, hấp dẫn.

HDBank tuyển dụng các vị trí: Chuyên viên cao cấp định vị khách hàng ưu tiên và phát triển giải pháp; Chuyên viên Kế hoạch; Chuyên viên Báo cáo thống kê; Chuyên viên cao cấp Content Creator; Chuyên viên cao cấp Creative planner; Chuyên viên cao cấp Video editor; Trưởng Bộ phận Quản lý và sáng tạo trên không gian số; Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Phát triển khách hàng - Bậc 1 (RM) (Hunter)...

Thời gian tuyển dụng: 12/2024

Chi tiết tuyển dụng xem: Tại đây.

[Mới] - HDBank tuyển dụng nhiều vị trí 2024
[Mới] - HDBank tuyển dụng nhiều vị trí 2024

 

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay