Thứ ba, 25/06/2024
   

[Mới] - Bac A Bank tuyển dụng các vị trí việc làm mới hấp dẫn

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) tuyển dụng nhiều vị cho quý II/2024.

Bac A Bank tuyển dụng các vị trí: Phó Giám đốc Phòng Giao Dịch; Trưởng Phòng Kinh doanh; Chuyên viên Quản lý Nguồn vốn ưu đãi; Chuyên viên quan hệ khách hàng; Chuyên viên kế toán; Chuyên Viên Thẩm Định; Kiểm soát viên; Chuyên viên Phát triển sản phẩm Ngân hàng...

Thời gian tuyển dụng: 31/5/2024 (Tùy theo từng vị trí công việc)

Chi tiết tuyển dụng xem: Tại đây.

[Mới] - Bac A Bank tuyển dụng các vị trí việc làm mới hấp dẫn
[Mới] - Bac A Bank tuyển dụng các vị trí việc làm mới hấp dẫn
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay