Thứ bảy, 20/07/2024
   

MBBank tuyển dụng nhiều vị trí chuyên viên, kỹ sư, giao dịch viên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank) tuyển dụng nhiều vị trí với chế độ đãi ngộ cùng mức lương hấp dẫn tại các vị trí như: Chuyên viên, kỹ sư, giao dịch viên cho năm mới 2024.

MBBank tuyển dụng nhiều vị trí cho năm 2024 như: Chuyên viên tập sự khách hàng cá nhân; Chuyên viên kiểm thử; Kỹ sư Phát triển Fullstack - Khối CNTT; Kỹ sư Phát triển Corebanking, Giao dịch viên...

Thời hạn: Tháng 01/2024.

Chi tiết tuyển dụng xem Tại đây.

MBBank tuyển dụng các vị trí chuyên viên, kỹ sư, giao dịch viên năm 2024
MBBank tuyển dụng các vị trí chuyên viên, kỹ sư, giao dịch viên năm 2024
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay