Thứ hai, 15/04/2024
   

LPBank tuyển dụng nhiều vị cho quý II/2024

LPBank tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương cạnh tranh, phúc lợi tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp cho quý II năm 2024.

LPBank tuyển dụng nhiều vị trí mới cho quý II/2024 như: Chuyên viên - Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh BHNT - Phòng Quản lý kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ - Khối Khách hàng Cá nhân; Khối Phê duyệt tín dụng - Phòng Tái Thẩm định KHDN - Chuyên viên; Chuyên viên - Bộ phận Giải pháp phi tín dụng - Phòng Huy động, Thanh toán và Kiều hối; Chuyên viên - Bộ phận Triển khai giải pháp - Phòng Phát triển đối tác; Chuyên viên - Bộ phận Phát triển đối tác - Phòng Phát triển đối tác; Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp; Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Kinh doanh tiền tệ (MM)...

Thời gian tuyển dụng: 30/4/2024 và 31/5/2024 (Tùy thuộc vào vị trí tuyển dụng)

Chi tiết tuyển dụng xem Tại đây.

LPBank tuyển dụng nhiều vị cho quý II/2024
LPBank tuyển dụng nhiều vị cho quý II/2024
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay