Thứ hai, 24/06/2024
   

LOTTE Finance tăng vốn điều lệ lên hơn 4.186 tỷ đồng

Công ty Tài chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (LOTTE Finance) vừa cho biết, đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động theo quyết định số 992/QĐ-NHNN ngày 24/05/2024.
LOTTE Finance tăng vốn điều lệ lên hơn 4.186 tỷ đồng
Hình ảnh một góc điểm giao dịch của LOTTE Finance

Theo đó, sửa đổi Điều 2 tại giấy phép thành lập và hoạt động số 102/GP-NHNN ngày 19/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho LOTTE Finance thì vốn điều lệ là 4.186.243.610.643 đồng (Bốn nghìn một trăm tám mươi sáu tỷ, hai trăm trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm mười ngàn, sáu trăm bốn mươi ba đồng) do Công ty Lotte Card Co., Ltd (Hàn Quốc) sở hữu 100% vốn điều lệ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của giấy phép thành lập và hoạt động số 102/GP-NHNN ngày 19/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho LOTTE Finance. Đồng thời, Quyết định số 1827/QĐ-NHNN ngày 28/9/2023 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung về mức Vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của LOTTE Finance hết hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này.

Theo giấy phép điều chỉnh lần này, cho phép Lotte Finance được thực hiện các hoạt động gồm huy động vốn dưới các hình thức như: Nhận tiền gửi của tổ chức; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động cấp tín dụng như: Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; phát hành thẻ tín dụng;

Ngoài ra, còn các hoạt động khác như: Mở tài khoản tiền gửi tại NHNN; Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối; mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng; Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định; Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư; cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng; Tham gia đấu thầu tín phiếu kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật; Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để cấp tín dụng được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; gửi tiền, nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay