Vốn ngân hàng

  • Chỉ vốn ngân hàng là chưa đủ

    Chỉ vốn ngân hàng là chưa đủ

    Để tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho biết, cần thiết lập, xây dựng một hệ thống giải pháp chính sách phù hợp, mạnh mẽ cho doanh nghiệp trong thời gian tới.