Thứ sáu, 14/06/2024
   

Agribank Miền Đông bán đấu giá khoản nợ Công ty CP Xây dựng Thương mại Cotraco

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Miền Đông (Agribank Miền Đông) vừa có thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Cotraco.

Theo đó, giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/7/2023 là 17.870.330.000 đồng (trong đó nợ gốc là 11.000.000.000 đồng và nợ lãi là 6.870.330.000 đồng).

Đại diện bên có khoản nợ đấu giá là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam (Agribank AMC) và tổ chức đấu giá khoản nợ là Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín.

Tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ có tài sản đảm bảo thứ 1 là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 68A An Dương Vương, quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Nay là địa chỉ số 512 đường An Dương Vương, phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh). Theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 12304/99, do UBND Quận 6, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày15/10/1999.

Trong đó, thửa đất số 701, tờ bản đồ số 01-BĐC (P13/Q6), có diện tích đất là 246m2 là đất ở. Trên thửa đất, đã xây nhà ở 1 tầng+sân trống, với kết cấu tường gạch, vách ván, mái bê tông+tôn, có diện tích sử dụng là 167,44m2 và Diện tích xây dựng là 167,44 m2.

Tài sản đảm bảo thứ 2 là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 68 An Dương Vương, quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Nay là địa chỉ số 514 đường An Dương Vương, phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh),

Cụ thể, thửa đất có diện tích là 110m2 và là loại nhà phố. Trên thửa đất, đã xây nhà ở, với kết cấu là móng gach + bê tông cốt thép, cột gạch + bê tông cốt thép, tường gạch, gác ván, mái tole, có diện tích xây dựng là 105,6m2.

Theo giấy phép mua bán chuyển dịch nhà cửa số 266/GP-UB do UBND Quận 6, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/6/1988 đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 09/03/2009. Giấy phép xây dựng sửa chữa nhà số 233/GP-UB ngày 15/4/1989. Tờ khai dịch chuyển nộp lệ phí trước bạ do Chi cục thuế CTN duyệt ngày 26/01/1989. Thông báo đổi số nhà số 1278/TB-UB ngày 26/10/2004 của UBND quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Theo Agribank, khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem hồ sơ khoản nợ đấu giá mà Agribank Chi nhánh KCN Sóng Thần hiện có và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá.

Người tham gia đấu giá xem xét khoản nợ, tự xác định tình trạng pháp lý, các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá cũng như tài sản bảo đảm của khoản nợ theo hiện trạng thực tế. Agribank Miền Đông, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm khoản nợ đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao hồ sơ khoản nợ theo hiện trạng thực tế.

Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem hồ sơ khoản nợ đấu giá và chấp nhận tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá khoản nợ.

Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá vào ngày 25 và 26/03/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín hoặc Agribank Miền Đông.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá từ 15/03 đến ngày 29/03/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín. Giá bán 1 bộ hồ sơ là 500.000 đồng/1 hồ sơ.

Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ là 12.150.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng). Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

Tiền đặt trước là 1.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng). Thời gian nộp tiền đặt trước từ 27/03/2024 đến 17 giờ 00 ngày 29/03/2024.

Thời gian tổ chức đấu giá vào lúc 09 giờ 00 ngày 01/4/2024 tại Công ty Đấu giá. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ theo thủ tục đấu giá thông thường, với bước giá là 100 triệu đồng.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay