Chủ nhật, 21/07/2024
   

ABBank thông báo thu giữ 06 tài sản bảo đảm tại tỉnh Long An

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) thông báo về việc thu giữ 06 tài sản bảo đảm tại tỉnh Long An để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
Ngân hàng ABBank thông báo thu giữ 06 tài sản bảo đảm tại tỉnh Long An
Hình ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, tài sản thu giữ gồm: Tài sản bảo đảm thứ nhất là quyền sử dụng đất có diện tích 537 m2 thuộc thửa đất số 1557, tờ bản đồ số 12 tại địa chỉ ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 574238, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CS11975 do Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Long An cấp ngày 07/05/2020, cập nhật biến động ngày 06/04/2021, cập nhật thay đổi chủ sử hữu ngày 28/07/2022 cho ông Nguyễn Minh Tuân;

Tài sản bảo đảm thứ hai là quyền sử dụng đất có diện tích 391 m2 thuộc thửa đất số 1685, tờ bản đồ số 12 tại địa chỉ ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 359463, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CH14022 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp ngày 03/11/2020, cập nhật biến động ngày 06/05/2021, cập nhật thay đổi chủ sử hữu ngày 28/07/2022 cho ông Nguyễn Minh Tuân;

Tài sản bảo đảm thứ ba là quyền sử dụng đất có diện tích 508 m2 thuộc thửa đất số 1653, tờ bản đồ số 12 tại địa chỉ ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 420139, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CH15677 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp ngày 27/05/2021, cập nhật thay đổi chủ sử hữu/sử dụng ngày 28/07/2022 cho ông Nguyễn Minh Tuân;

Tài sản bảo đảm thứ tư là quyền sử dụng đất có diện tích 494 m2 thuộc thửa đất số 1652, tờ bản đồ số 12 tại địa chỉ ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 718195, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CH15675 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp ngày 27/05/2021, cập nhật thay đổi chủ sử hữu ngày 28/07/2022 cho ông Nguyễn Minh Tuân;

Tài sản bảo đảm thứ năm là quyền sử dụng đất có diện tích 373 m2 thuộc thửa đất số 1739, tờ bản đồ số 12 tại địa chỉ ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 739085, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CH15323 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp ngày 13/04/2021, cập nhật thay đổi diện tích đất ngày 05/11/2021, cập nhật thay đổi chủ sử hữu ngày 28/07/2022 cho ông Nguyễn Minh Tuân;

Tài sản bảo đảm thứ sáu là quyền sử dụng đất có diện tích 388 m2 thuộc thửa đất số 1675, tờ bản đồ số 12 tại địa chỉ ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 359103, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CH14023 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp ngày 03/11/2020, cập nhật thông tin lộ giới ngày 05/07/2021, cập nhật thay đổi diện tích đất ngày 15/11/2021, cập nhật thay đổi chủ sử hữu ngày 28/07/2022 cho ông Nguyễn Minh Tuân;

Thời gian thu giữ dự kiến bắt đầu vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 21/12/2023 cho đến khi hoàn tất thủ tục xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ, lý do thu giữ tài sản bảo đảm để bán đấu giá tài sản nhằm thu hồi khoản vay.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay