Thứ tư, 28/02/2024
   
   

SeABank muốn bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Các cổ đông, nhóm cổ đông theo danh sách được chốt vào ngày 15/01/2024 sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên sẽ có quyền đề cử ứng viên tham gia.
SeABank muốn bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
SeABank muốn bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank vừa có thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Số lượng nhân sự bầu bổ sung là một thành viên HĐQT và một thành viên Ban Kiểm soát. Những nhân sự này sẽ được bầu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tới đây.

Các cổ đông, nhóm cổ đông theo danh sách được chốt vào ngày 15/1/2024 sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên sẽ có quyền đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT SeABank có 9 thành viên, bao gồm ông Lê Văn Tần giữ chức Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Nga là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, hai Phó Chủ tịch và 5 thành viên HĐQT. Ban Kiểm soát của ngân hàng có 3 thành viên, trong đó bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh là Trưởng Ban Kiểm soát.

Ngoài ra, SeABank cũng đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) cho AEON Financial Services.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2023, SeABank đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp PTF cho AEON Financial Service thành viên thuộc mảng tài chính của AEON Group.

PTF thành lập vào tháng 10/1998, là một trong những tổ chức tín dụng phi ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam và được SeABank nhận chuyển nhượng 100% vốn góp từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vào năm 2018.

Sau khi chuyển giao cho SeABank và tiến hành tái cơ cấu, PTF đã tập trung phát triển mạng lưới, xây dựng và cung cấp nhiều loại hình cho vay đáp ứng nhu cầu thiết yếu, đa dạng từ khách hàng.

Hiện PTF có vốn điều lệ 1.550 tỷ đồng, tổng số nhân sự gần 2.000 và phục vụ gần 200.000 khách hàng tại 30 tỉnh thành phố trên cả nước. Mức giá chuyển nhượng được công bố là 4.300 tỷ đồng.

nhipsongkinhdoanh
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay