Thứ tư, 28/02/2024
   
   

Ngân hàng OCB thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của Kế toán trưởng của ngân hàng này sau gần 3 tháng được bổ nhiệm.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường về việc đã nhận được đơn đề nghị xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Trần Quốc Khánh, Kế toán trưởng của OCB.

Theo đó, ngày 5/12/2023, ngân hàng OCB nhận được đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động của ông Trần Quốc Khánh, kế toán trưởng của OCB. Thời điểm có hiệu lực khi Hội đồng quản trị có quyết định miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Trần Quốc Khánh.

Trước đó, ông Trần Quốc Khánh được bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng của ngân hàng OCB từ ngày 11/9/2023.

ngân hàng OCB

Ông Khánh có bằng Thạc sỹ Kế toán - Đại học Latrobe - Úc, từng làm việc tại một số tổ chức tài chính như EY Vietnam, Willow Ware Pty Ltd và Starmaid Group Pty Ltd (Úc).

OCB hiện có quy mô vốn chủ sở hữu là 28.348 tỷ đồng, tổng tài sản là 216.755 tỷ đồng. Tín đến cuối tháng 9/2022, ngân hàng này có tổng quy mô cho vay khách hàng là 131.488 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 9,8% so với đầu năm 2023. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng là 1.926 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng gần 1,5%.

Về kinh doanh, ngân hàng này có thu nhập lãi thuần quý III/2023 là 1.865 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 5.434 tỷ đồng; ổng thu nhập hoạt động quý III/2023 là 2.468 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 6.921 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý III/2023 đạt 1.083 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 3.130 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023, ngân hàng này đặt mục tiêu tổng tài sản là 242.152 tỷ đồng, tổng vốn huy động là 173.087 tỷ đồng, tổng dư nợ là 147.330 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.000 tỷ đồng./.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay