Thứ sáu, 19/07/2024
   

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn lên 13.725 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Nam A Bank tăng vốn thêm 3.145 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% và chào bán cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên.

HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã: NAB) vừa có thông báo nhận được công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ theo phương án được các cổ đông ngân hàng này thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Theo đó, Nam A Bank sẽ tăng vốn thêm 3.145 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ mức 10.580 tỷ đồng lên mức 13.725 tỷ đồng thông qua 2 hình thức.

Ngân hàng này sẽ phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 25%, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 2.654 tỷ đồng. Nguồn phát hành là từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (sau khi đã trích các quỹ) và lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước.

Trong hình thức thứ hai, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu ESOP, qua đó vốn điều lệ tăng thêm 500 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng, giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm và được giải tỏa 50% trong năm tiếp theo kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc tăng vốn từ phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được thực hiện sau khi đã thực hiện tăng vốn từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Số vốn tăng thêm sẽ được dùng để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 12/6, cổ phiếu NAB đóng cửa ở mức 16.500 đồng/cp, cao hơn 3,7% so với giá chào sàn HOSE của ngân hàng này ngày 8/3 là 15.900 đồng.

Cổ phiếu Nam A Bank
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay