Thứ hai, 24/06/2024
   

[Mới] - Nam A Bank tuyển dụng các vị trí mới cho năm 2024

Nam A Bank tuyển dụng nhiều vị trí 'hot' với chế độ đãi ngộ hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh.

Nam A Bank tuyển dụng các vị trí: Chuyên viên Thẩm định tài sản bảo đảm; Chuyên viên Tiếp thị sản phẩm ngoại hối; Chuyên viên cao cấp Vận hành kỹ thuật; Chuyên viên Xử lý giao dịch số - Trung tâm Ngân hàng số; Chuyên viên Quản lý sản phẩm số; Nhân viên Kế Toán; Chuyên viên Thẩm định khách hàng pháp nhân; Chuyên viên Phát triển Chương trình Đào tạo; Chuyên viên/ Nhân viên An ninh...

Thời gian tuyển dụng: 31/5/2024 hoặc 30/6/2024 (Tùy theo vị trí công việc)

Chi tiết tuyển dụng xem: Tại đây.

Nam A Bank tuyển dụng các vị trí mới cho năm 2024
Nam A Bank tuyển dụng các vị trí mới cho năm 2024
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay