Chủ nhật, 21/07/2024
   

BIDV Quận 3 TP. Hồ Chí Minh tìm đối tác đấu giá 03 bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quận 3 TP. Hồ Chí Minh (BIDV Quận 3 TP. Hồ Chí Minh) vừa có thông báo tìm đối tác tổ chức đấu giá 03 bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm mục đích xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định.

Theo đó, phòng xử lý nợ, BIDV Quận 3 TP. Hồ Chí Minh có địa chỉ tại lầu 1, số 549 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, TP. Hồ Chí Minh (Thông tin liên hệ: Ông Tô Văn Quày Linh - Điện thoại: 0931.198.898/0865221439).

Trong các tài sản bảo đảm cần thẩm định giá có tài sản thứ 1 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 747, tờ bản đồ số 37, có địa chỉ thị Trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 131144. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 02816 do UBND Huyện Bình Chánh cấp ngày 19/05/2015.

Thửa đất có diện tích là 2.080,1 m2 (Hai nghìn không trăm tám mươi phẩy một mét vuông), có hình thức sử dụng riêng là 2.080,1 m2, với mục đích sử dụng đất ở tại đô thị là 1.741,8 m2 và đất trồng cây lâu năm là 338,3 m2. Thời hạn sử dụng đối với đất ở tại đô thị là lâu dài và đối với đất trồng cây lâu năm đến năm 2065.

Nguồn gốc sử dụng được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất là 1.741,8 m2 và công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất là 338,3 m2. Trên thửa đất có nhà ở nhưng chưa được chứng nhận.

Tài sản thứ 2 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 707, tờ bản đồ số 37, có địa chỉ thị Trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 087161. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00108 do UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 21/04/2010.

Thửa đất có diện tích là 80,1 m2 (Tám mươi phẩy một mét vuông), có hình thức sử dụng riêng là 80,1 m2, với mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn sử dụng đến năm 2065 và nguồn gốc sử dụng được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Trên thửa đất có nhà ở nhưng chưa được chứng nhận.

Tài sản thứ 3 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 502, tờ bản đồ số 27, có địa chỉ phường Long Trường, quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CO 816700. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS13584 số do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/11/2019.

Thửa đất có diện tích là 429,27 m2 (Bốn trăm hai mươi chín phẩy hai mươi bảy mét vuông), có hình thức sử dụng riêng là 429,27 m2, với mục đích sử dụng đất ở tại đô thị là 429,27 m2. Thời hạn sử dụng lâu dài và nguồn gốc sử dụng được nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Trên thửa đất có nhà ở nhưng chưa được chứng nhận.

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 5 ngày kể từ ngày 29/05/2024 (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Quận 3 TP. Hồ Chí Minh phải nhận được trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày 29/05/2024).

Mục đích thẩm định giá nhằm xác định giá trị tài sản bảo đảm làm cơ sở tham khảo cho quá trình xử lý tài sản.

BIDV Quận 3 TP Hồ Chí Minh lựa chọn và ưu tiên các tổ chức thẩm định giá có đủ các tiêu chí như: Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính; Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá; Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,...; Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm,...); Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

Hồ sơ gồm có hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, bản mô tả năng lực kinh nghiệm và thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).

Theo BIDV
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay