Thứ hai, 15/04/2024
   

NCB tuyển dụng nhiều vị trí năm 2024

Thực hiện hoài bão xây dựng một ngân hàng tiên phong cho người Việt, NCB mong muốn kết hợp sự thân thiện vốn có của người Việt Nam, tính chuyên nghiệp mang tầm quốc tế và Công nghệ cao để tạo nên nền tảng một ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Năm 2024, NCB tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

NCB tuyển dụng các vị trí: Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Quản lý tín dụng - Khối Quản lý Tín dụng; Chuyên viên hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp; Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quản lý quy trình và hoạt động Công nghệ; Chuyên viên - Bộ phận Kiểm soát Văn bản - Văn phòng Hội sở - Trung tâm Dịch vụ và Kiểm soát sau; Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Bộ phận Quản lý Chất lượng - Phòng Quản lý Chất lượng và Dịch vụ Khách hàng...

Thời hạn tuyển dụng: 31/03/2024

Chi tiết tuyển dụng xem Tại đây.

NCB tuyển dụng nhiều vị trí năm 2024
NCB tuyển dụng nhiều vị trí năm 2024
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay