Thứ năm, 23/05/2024
   

EVNFinance miễn nhiệm một Phó Tổng giám đốc

Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn chính thức rời vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance), từ ngày 8/3/2024.
Phó Tổng giám đốc
Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn

Hội đồng Quản trị EVNFinance vừa thông qua đơn từ nhiệm của Phó Tổng Giám đốc Lâm Nguyễn Thiện Nhơn theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn công tác tại EVNFinance từ năm 2020, với cương vị Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh và được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc EVNFinance từ tháng 02/2023.

Trong thời gian công tác, cùng các thành viên trong Ban Điều hành, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn đã góp phần phát triển hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hồ Chí Minh theo đúng định hướng, mục tiêu đề ra. Đồng thời, kiểm soát tốt rủi ro và đảm bảo hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Dưới sự điều hành, giám sát và chỉ đạo trực tiếp của ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn, chi nhánh Hồ Chí Minh đã vinh dự nhận danh hiệu Cờ thi đua EVNFinance cho đơn vị có thành tích nổi bật trong năm 2020.

Để kịp thời hỗ trợ hoạt động của Chi nhánh Hồ Chí Minh, Ban Tổng Giám đốc EVNFinance sẽ có sự phân công thành viên Ban Tổng Giám đốc phụ trách để Chi nhánh tiếp tục hoạt động lành mạnh, an toàn, hiệu quả và đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng của EVNFinance trong tương lai.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay