Quyết định số 2226/QĐ-NHNN
Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Ngân hàng
Quyết định số 2226/QĐ-NHNN về việc ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.
Đoàn Thái Sơn
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
01/12/2022
01/12/2025