Công văn số 7436/NHNN-VP
Khác
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 7436/NHNN-VP về việc yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cùng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam