Văn bản số 6937/NHNN-TD
Khác
Ngân hàng
Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú đã ký Văn bản số 6937/NHNN-TD gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc phối hợp chỉ đạo triển khai kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam