Thông tư 08/2023/TT-NHNN
Hoạt động cho vay
Ngân hàng
Ngày 30/6/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, có hiệu lực từ 15/8/2023...
Phạm Thanh Hà
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15/08/2023