Thông tư số 20/2022/TT-NHNN
Quản lý ngoại hối
Ngân hàng
Thông tư số 20/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân
Phạm Thanh Hà
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15/02/2023