Văn bản số 7688/NHNN-TTGSNH
Hoạt động cho vay
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 7688/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về một số vấn đề liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, công tác kiểm soát/kiểm toán nội bộ và hoạt động đại lý bảo hiểm.
Nguyễn Đức Long
Phó Chánh Thanh tra
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam