NHNN thành lập Ban Chỉ đạo ISO

Ngày 25/9/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1943/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của NHNN.

Theo Quyết định này, Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của NHNN (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo ISO) do ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN làm Trưởng ban, Phó Trưởng ban là Chánh Văn phòng NHNN và 13 thành viên khác là Lãnh đạo một số Vụ, Cục thuộc NHNN. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo ISO là Tổ giúp việc gồm 16 thành viên.

Ban Chỉ đạo ISO làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: (i) Chỉ đạo việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc NHNN; (ii) Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị thuộc NHNN. Kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận của các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá khi thực hiện việc tư vấn, đánh giá tại các cơ quan, đơn vị thuộc NHNN; (iii) Chỉ đạo việc lập dự toán kinh phí triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 vào hoạt động của NHNN; (iv) Tổ chức bình xét, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của NHNN khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và các quy định của Ngành; (v) Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo ISO có thể huy động cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc NHNN để triển khai thực hiện nhiệm vụ; (vi) Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo ISO do Trưởng ban phân công thực hiện; (vii) Ban Chỉ đạo ISO được sử dụng con dấu của NHNN trong quá trình hoạt động.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(3010 lượt đọc)

Tỷ giá BQ liên ngân hàng

Ngày 24/10/2014
1 USD = 21.246,00 VNĐ

Lãi suất liên ngân hàng


Ngày 17/10/2014
Thời hạn Lãi suất BQ
(%năm)
Doanh số
(tỷ đồng)
 Qua đêm  2,41  7.956
 1 Tuần  2,61  8.540
 2 Tuần  2,61  4.207
 1 Tháng  3,02  285
 3 Tháng  3,87  878
 6 Tháng  3,13(*)  30(*)
 9 Tháng  5,00(**)  280(**)
 Ghi chú  * Tham chiếu ngày 16/10/2014  ** Tham chiếu ngày 30/9/2014

Liên kết hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

logo Vietcombank bidv agribank
vietinbank acb abbank
mhb baoviet eximbank
Logo OceanBank Logo VNCB gpbank
bacabank dongabank seabank
vietcapital marintimebank kienlongbank
Logo techcombank Logo PVcombank mekong
namabank logo ngan hang quoc dan vdb
dir hdbank logo OCB
southernbank mbbank vib
sacombank saigonbank shb
Logo SCB Logo TPBank vietabank
vpbank vrbank vinasiambank
pgbank cfc ptfinance
bandovietnam tchc tfc
Cong ty tai chinh handico sdfc vinashinfinance
cmf vvf Lo go Vien nhan luc ngan hang tai chinh
logo Standard Chartered Viet Nam chuan logo ANZ logo PPF 
 Ngan hang trach nhiem huu han Indovina

Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ


Tap chi so 20 - 2014

does garcinia cambogia work if you drink alcohol how long are canned kidney beans good for where can i purchase garcinia cambogia fruit advanced garcinia cambogia schweiz bestellen can yeast ferment more complex carbohydrates garcinia cambogia dr oz part 4 is garcinia cambogia safe for pcos green coffee extract reviews o que e phaseolus vulgaris is white bean extract good for you garcinia cambogia and pure cleanse garcinia cambogia youtube carb blocker bodybuilding what benefits can i claim with kidney failure where to buy phase 2 white kidney bean extract phytoceramide cvs side effects garcinia cambogia fruit extract garcinia cambogia side effects drug interactions what is garcinia cambogia good for does authentic garcinia cambogia really work dietworks green coffee bean extract side effects of cambogia extract whole body garcinia cambogia before and after where buy garcinia cambogia all natural garcinia cambogia.com carb intercept and alcohol garcinia cambogia supplement with potassium white kidney bean allergy any side effects from garcinia cambogia what do complex carbohydrates do how much carbohydrates in beans where can i buy garcinia cambogia premium best carb blockers uk green coffee cleanse dr oz white kidney bean how long before i see results of garcinia cambogia natural cambogia garcinia pure garcinia cambogia for sale where to buy garcinia cambogia weight loss garcinia cambogia complete nutrition garcinia cambogia extract bodybuilding where can u buy garcinia cambogia extract miracle phytoceramides amazon phytoceramides natural pure garcinia cambogia bean giant white beans health benefits dark red kidney beans red beans and rice with canned kidney beans carbohydrates in beans white kidney bean carb blocker phytoceramides safety garcinia cambogia and colon cleanse does it work where to buy phytoceramides in stores how much weight can i expect to lose with garcinia cambogia weight loss garcinia cambogia dr. oz natural garcinia terms and conditions dr oz garcinia cambogia ingredients how many carbs does natrol carb intercept block health benefits of taking garcinia cambogia where do i get garcinia cambogia carb blocker 2 funciona garcinia cambogia extract and kidney disease garcinia cambogia extract pure reviews side effects garcinia cambogia for sell natural garcinia cambogia is it safe garcinia cambogia reviews walmart white kidney bean extract liver black bean extract weight loss carb intercept with phase 2 all natural garcinia cambogia australia how many carbohydrates in garbanzo beans how to take garcinia cambogia and green coffee bean together are canned red kidney beans gluten free black bean extract weight loss does garcinia cambogia stop your period side effects of pure health garcinia cambogia do you drain canned kidney beans for chili side effects of garcinia cambogia elite how long will it take to lose weight with garcinia cambogia carb blocker bodybuilding side effects garcinia cambogia 1300 does garcinia cambogia really make you lose weight where to buy phyto ceramide capsules garcinia cambogia trim diet white beans meaning in hindi black beans n white rice losing weight with garcinia cambogia white beans health benefits how is the best way to take garcinia cambogia reviews on garcinia cambogia from walmart 2 digestible complex carbohydrates research verified pure garcinia cambogia calories in kidney beans 1 cup white kidney beans weight loss carb blocker slim 4 life dried edamame beans how much is natural garcinia cambogia when to see results from garcinia cambogia 2 examples of complex carbohydrates rice and beans diet weight loss 1 tsp of white kidney bean extract garcinia cambogia pure uk garcinia cambogia dr oz transcript slimmer pure garcinia cambogia reviews how to use garcinia cambogia to lose weight kidney bean extract dr oz white beans meaning in hindi white kidney table garcinia cambogia hca premium garcinia cambogia reviews from users can you use pinto beans in white chicken chili complex carbohydrates weight loss how many carbs does natrol carb intercept block foods to avoid on no white diet real results of garcinia cambogia carb blockers and fat burners garcinia mangostana pills can you buy pure garcinia cambogia at gnc carb buster meals garcinia cambogia extract dr oz white bean extract for weight loss 4 complex carbohydrates advanced garcinia cambogia negative erfahrungen carb blocker keto max carb blockers work garcinia cambogia fruit country white kidney bean extract futurebiotics white kidney bean extract does it work dr oz white kidney bean extract brand white kidney bean dip phytoceramides rice can u lose weight eating pinto beans garcinia cambogia reviews from dr. oz raspberry ketone and garcinia cambogia diet reviews garcinia cambogia hca max pure garcinia cambogia super stack plus garcinia cambogia for weight loss cvs garcinia cambogia blood pressure pure garcinia cambogia hca reviews white bean extract supplement garcinia cambogia miracle side effects where to buy garcinia cambogia extract 1500 mg beta blockers make u fat diet supplement garcinia cambogia garcinia cambogia review mayo clinic which beans are healthiest does natrol carb intercept phase 2 work white kidney rightway nutrition garcinia cambogia extract dietary supplement how long does it take to lose weight with green coffee beans carb intercept natrol reviews weight loss pills with hca pro nutra garcinia side effects garcinia cambogia interactions with synthroid does triminex garcinia cambogia extract work phase 2 white kidney bean extract reviews garcinia cambogia studied for possible effects in ibd and ulcerative colitis advanced garcinia cambogia white kidney bean natrol rightway garcinia cambogia side effects cambogia garcinia extract walmart life extension phytoceramides with lipowheat kidney bean diet garcinia cambogia dr oz transcript green tea benefits kidney disease garcinia cambogia supplement in india phytoceramide dr oz white bean kidney extract garcinia cambogia pure extract 1600 mg what we call garcinia cambogia fruit in hindi phytoceramides with rice white kidney bean substitute white bean diet pill usn carb blockers 100 pure garcinia cambogia extract with hca reviews garcinia cambogia weight loss rate phytoceramide capsules for sale phytoceramide canada 92 trim green coffee how to use white kidney bean extract potassium in canned kidney beans nutrition of white kidney beans hydroxycitric acid weight loss reviews green coffee bean extract dr oz white bean extract amazon supplement with white kidney bean extract green coffee fat burn gnc carbohydrates in jelly belly jelly beans dried edamame beans pure garcinia cambogia walmart phytoceramide pills side effects pure garcinia cambogia organic advanced garcinia cambogia chemist warehouse natural garcinia cambogia dr oz best body carb blocker hallelujah diet black bean burgers pure garcinia cambogia and premier colon cleanse diet carbohydrates in heinz baked beans benefits of garcinia cambogia carb blocker singapore garcinia cambogia extract 1500 mg reviews advanced garcinia cambogia malaysia price can a kidney stone be white garcinia cambogia extract recommended by dr oz phytoceramides gluten free 350 mg will i lose weight if i just eat beans on toast what benefits can i claim with kidney failure garcinia cambogia extract new zealand white kidney beans extract can you use pinto beans in white chicken chili top secret garcinia cambogia with white kidney bean veggie capsules white kidney bean bloating pure white bean extract dr oz garcinia cambogia hca drops carbohydrates in jelly belly jelly beans natrol carb intercept and diabetes benefits of white kidney bean extract pure white kidney bean extract side effects real results of garcinia cambogia garcinia cambogia with white kidney bean will i lose weight eating beans where to buy garcinia cambogia retail garcinia cambogia yahoo answers white kidney bean extract side effects fat blocker it works most effective garcinia cambogia supplement does garcinia cambogia work white bean kidney extract what is white kidney bean extract green coffee beans for sale fat blocker amazon where to buy whole body garcinia cambogia in toronto garcinia cambogia supplement singapore does fat blocker work green coffee importers where to buy all natural garcinia cambogia do carb blockers make you bloated difference between black beans and red kidney beans xtreme garcinia pills kidney beans vitamin d complex carbohydrates good or bad pure garcinia cambogia is made from hca garcinia cambogia losing weight bad reviews about garcinia cambogia carb blocker 4 von powertec paula deen weight loss garcinia cambogia natural garcinia cambogia johannesburg carb blocker appetite suppressant garcinia cambogia pure select natrol carb intercept walmart