eu20chinh20thuc20thong20qua20ke20hoach20cuu20troEU công bố chi tiết bản kế hoạch đầu tư trị giá 300 tỷ euro

Ngày 25/11, Liên minh châu Âu (EU) công bố chi tiết kế hoạch đầu tư trị giá 300 tỷ euro (371,4 tỷ USD) để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế châu Âu. Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) có trụ sở tại Luxembourg sẽ chịu trách nhiệm về kế hoạch đầu tư thời hạn ba năm này. 

Xem tiếp

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN và TT số 10/2014/TT-NHNN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin ý kiến cá nhân, tổ chức và các đơn vị về Dự thảo lần 2 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các Tổ chức tín dụng và Thông tư số 10/2014/TT-NHNN ngày 20/3/2014 sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004.

Xem tiếp