Quyết định 1408/QĐ-NHNN
Khác
Ngân hàng
Ngày 26/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định 1408/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 và Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
26/07/2023