Thông tư số 04/2023/TT-NHNN
Quản lý ngoại hối
Ngân hàng
Ngày 16/6/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 04/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.
Phạm Thanh Hà
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
01/08/2023