Thông tư 19/2022/TT-NHNN
Khác
Ngân hàng
Thông tư 19/2022/TT-NHNN hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Ngân hàng.
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
01/03/2023