Quyết định số 175/QĐ-NHNN
Thủ tục hành chính
Ngân hàng
Quyết định số 175/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý.
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
01/03/2023