Thông tư số 02/2023/TT-NHNN
Hoạt động cho vay
Ngân hàng
Thông tư số 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
24/04/2023