Hội thảo: cơ hội, thách thức ứng dụng blockchain vào ngành tài chính, ngân hàng

Thứ ba, 01 Tháng 11 2022 08:34

Ngày 26/10/2022, Hiêp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức hội thảo: 'Cơ hội, thách thức ứng dụng Blockchain vào vận hành trong ngành Tài chính - Ngân hàng'. Hội thảo nhằm cập nhật thông tin, xu hướng và kinh nghiệm của quốc tế, thực tiễn tốt của các tổ chức về ứng dụng công nghệ blockchain.

> > Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam hợp tác với Hiệp hội Blockchain Việt Nam

Xem 237 lần