Hội nghị Câu lạc bộ Xử lý nợ AMC, kiện toàn nhân sự

Thứ sáu, 28 Tháng 10 2022 07:25

Ngày 27/10/2022, Câu lạc bộ Xử lý nợ AMC thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công tác, đồng thời kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ II (2020-2022). Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Câu lạc bộ Xử lý nợ AMC kết nạp hội viên Welcome DTC

Ông Đoàn Văn Thắng tái cử chức vụ Chủ nhiệm câu lạc bộ AMC

Xem 291 lần