Giải bài toán mạo danh công ty tài chính tại Việt Nam

Thứ tư, 19 Tháng 10 2022 03:49

Việc nhiều Công ty đặt tên "mập mờ" và thực hiện hoạt động như “công ty tài chính” dễ gây hiểu nhầm, tạo bức xúc trong dư luận khi cho vay với lãi suất cắt cổ,… Đây đều là những ổ nhóm “Tín dụng đen” hoạt động mập mờ, núp bóng các công ty tài chính chính thống.

NHNN tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng tiêu dùng lành mạnh

> Danh sách công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động tại Việt Nam

Để phân biệt rõ các công ty tài chính và các hình thức tín dụng đen, sáng 18/10, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam phối hợp Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội thảo: “Tài chính tiêu dùng - Kênh dẫn vốn hiệu quả với người yếu thế”. Theo đó, cùng có tên là “công ty tài chính” thế nhưng Việt Nam mới chỉ có 16 công ty tài chính hoạt động theo các quy định pháp luật về ngân hàng, số còn lại là hàng trăm nghìn các cửa hàng cầm đồ, các ứng dụng, các cá nhân tự đặt tên mập mờ là “công ty tài chính” và cũng thực hiện hoạt động cho vay, dễ gây hiểu nhầm là công ty tài chính do Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Nguồn: Truyền hinh Quốc hội Việt Nam

Xem 597 lần