Khóa học về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” (Phần 2)

Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 08:50

Ngày 9/9/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn LexisNexis tổ chức khóa  đào tạo về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” cho các tổ chức hội viên VNBA.

Khóa học về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” (Phần 1)

Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu Video về khóa học này như sau:

PHẦN 2

Xem 671 lần