Dấu ấn 10 năm hoạt động của Tiểu ban Quản lý rủi ro chi Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam

Thứ tư, 28 Tháng 9 2022 07:32

Tiểu ban Quản lý rủi ro Chi hội Thẻ ngân hàng Việt Nam được thành lập ngày 10/9/2010 theo quyết định số 143/HTNH của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam (nay là Chi hội Thẻ) thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA). Trong suốt 10 năm hoạt động, Tiểu ban Quản lý rủi ro đã phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thành viên, Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao A05 (Bộ Công an), các đơn vị liên quan trong công tác quản lý rủi ro và đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao lĩnh vực thanh toán thẻ và các tổ chức thẻ quốc tế để quản lý rủi ro trong hoạt động thẻ, đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, được các cơ quan, ban ngành công nhận và khen thưởng.

Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu video Kỷ niệm 10 năm hoạt động của Tiểu ban Quản lý rủi ro Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam

Xem 281 lần