Khóa học về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” (Phần 1)

Thứ sáu, 23 Tháng 9 2022 08:15

Ngày 9/9/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn LexisNexis tổ chức khóa  đào tạo về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” cho các tổ chức hội viên VNBA.

Khóa học về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” (Phần 2)

Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu video chi tiết về khóa học này như sau:

PHẦN 1

Xem tiếp PHẦN 2: Khóa học về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” (Phần 2)

Xem 246 lần