CHỦ NHẬT, 01/10/2023

Tập huấn kỹ năng soạn thảo Hợp đồng Tín dụng và Hợp đồng Bảo đảm (Phần 1)

Thứ ba, 09 Tháng 8 2022 12:49


Trong 2 ngày 1 và 2/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức Tập huấn Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng Tín dụng và Hợp đồng Bảo đảm.

Tham dự buổi tập huấn có TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký VNBA và Bà Lin Huang, đại diện IFC (tham dự trực tuyến). Buổi tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng soạn thảo Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng bảo đảm cho các TCTD, tập trung vào nội dung của Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng bảo đảm - đặc biệt là các điều khoản để ngăn ngừa rủi ro về tài sản thế chấp, rủi ro tín dụng và xử lý tài sản bảo đảm…

Buổi tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trang tin Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam xin giới thiệu phần 1 video về tập huấn này.

 

(Còn tiếp phần 2, phần 3)

BBT

Xem thêm:

Tập huấn kỹ năng soạn thảo Hợp đồng Tín dụng và Hợp đồng Bảo đảm (Phần 2)

Tập huấn kỹ năng soạn thảo Hợp đồng Tín dụng và Hợp đồng Bảo đảm (Phần 3)

Xem 628 lần