Chương trình tập huấn chuyên sâu về Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (Phần 2)

Thứ tư, 22 Tháng 6 2022 11:47

 

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu về Nghị định 21/2021/NĐ-CP, quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Trang tin điện tử Hiệp hội Ngân hàng xin trân trọng giới thiệu phần 2 video về chương trình đào tạo này.

 

 

Xem thêm: Chương trình tập huấn chuyên sâu về Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (Phần 1)

Nguồn: Trung tâm Đào tạo

Xem 216 lần