Chương trình tập huấn chuyên sâu về Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (Phần 1)

Chủ nhật, 19 Tháng 6 2022 04:53

 

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu về Nghị định 21/2021/NĐ-CP, quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Trang tin điện tử Hiệp hội Ngân hàng trân trọng giới thiệu phần 1 về chương trình đào tạo này.

Nguồn: Trung tâm Đào tạo

Xem 191 lần