Phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng

Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 02:41

Ngày 21/4/2023, tại Đà Nẵng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại trong lĩnh vực tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

>Hội thảo “Hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại trong lĩnh vực tranh chấp hợp đồng tín dụng”

Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu chi tiết nội dung video này:

VNBA News

Xem 364 lần