Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2023

Thứ năm, 29 Tháng 12 2022 03:02

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2023, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2023”.

phat dong phong trao thi dua hoan thanh xuat sac nhiem vu nganh ngan hang nam 2023

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh phát động phong trào thi đua ngành Ngân hàng năm 2023

Theo đó, ngày 27/12/2022, Thống đốc NHNN đã có văn bản số 9213/NHNN-TĐKT về việc phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2023 gồm những nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh, thông suốt, bền vững. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi các Luật (Luật NHNN, Luật Các TCTD, Luật Bảo hiểm tiền gửi);

Hai là, điều hành đồng bộ, chủ động, linh hoạt các công cụ, giải pháp chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phu hợp nhằm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng;

Ba là, điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quôc gia;

Bốn là, triển khai quyết liệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng theo Quyết định số 1382/QĐ-NHNN ngày 02/8/2022 của Thống đốc NHNN. Trong đó, đẩy mạnh xử lý nợ xấu; tập trung triển khai cơ cấu lại, xử lý các TCTD yếu kém;

phat dong phong trao thi dua hoan thanh xuat sac nhiem vu nganh ngan hang nam 20231

Quang cảnh Hội nghị

Năm là, tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển thanh toán không dùng tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; “Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của NHNN”;

Sáu là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; phòng, chống rửa tiền. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn ngành Ngân hàng,

Bảy là, năng cao năng lực quản trị điều hành của các TCTD; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ các TCTD. Tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, các khoản chi không cần thiết để ổn định mặt bằng lãi suất, cho vay nhằm chia sẻ, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất – kinh doanh;

Tám là, tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, đổi mới hoạt động truyền thông, xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán, chuyển đổi số và làm chủ công nghệ số;

Chín là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức văn hóa công vụ và đạo đức cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Ngân hàng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy và học; phát triển môi trường sư phạm lành mạnh, trong sáng;

Mười là, tiếp tục thực hiện với những cách làm hay, sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN phát động như: Phong trào thi đua “Vì người người – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019- 2025”; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đạị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng phát huy truyền thống 70 năm đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2021 – 2025…

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cụ thể hóa các nội dung thi đua, phát động và tổ chức thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Nhân dịp này, Phó Thống đốc kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Ngân hàng quyết tâm, nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao.

Hà My

Nguồn: sbv.gov.vn

https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?centerWidth=80%25&dDocName=SBV556214

Xem 223 lần

footer