Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Thứ ba, 27 Tháng 12 2022 09:03

Ngày 27/12/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 05 điểm cầu.

hoi nghi hoc tap quan triet trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 6 khoa xiii

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính

Theo chương trình Hội nghị, dưới sự trình bày của Báo cáo viên, TS. Đoàn Văn Báu – Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan NHTW đã được quán triệt, học tập các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

hoi nghi hoc tap quan triet trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 6 khoa xiii1

TS. Đoàn Văn Báu – Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo cáo viên tại Hội nghị

Trân trọng cảm ơn TS. Đoàn Văn Báu đã truyền đạt những nội dung hết sức ý nghĩa và quan trọng tại Hội nghị, đồng chí Trần Việt Bắc – Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW nhấn mạnh, thông qua Hội nghị này, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ quan NHTW đã nắm vững quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.

hoi nghi hoc tap quan triet trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 6 khoa xiii2

Đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Việt Bắc cũng yêu cầu, sau Hội nghị này, các cấp ủy cần tập trung, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp; Nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, hiệu quả, gắn với chức năng và nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

Nguồn: sbv.gov.vn

Xem 199 lần