Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động tại mỗi cấp công đoàn

Thứ sáu, 23 Tháng 12 2022 06:45

Ngày 21/12/2022, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, khóa VI. Tới dự Hội nghị có Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn NHVN; Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐ) Phan Văn Anh; Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Ngân hàng Trung ương Trần Việt Bắc cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn NHVN.

Tiep tuc doi moi phuong phap hoat dong tai moi cap cong doan 2

Phó Thống đốc Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn NHVN nhận Bằng khen của Công đoàn CHDCND Lào (ảnh SBV)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đánh giá, năm 2022 trong bối cảnh nhiều thách thức, toàn Ngành đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Các cấp công đoàn đã kịp thời tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng.

Công đoàn NHVN đã tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, qua đó đã tạo ra phong trào thi đua rộng khắp và hiệu quả góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị và nhiệm vụ chính trị của Ngành trong năm 2022. Đặc biệt, các cấp công đoàn đã phối hợp tốt với chuyên môn tiếp tục quan tâm và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động; đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động.

Tiep tuc doi moi phuong phap hoat dong tai moi cap cong doan 3

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn NHVN phát biểu (ảnh SBV)

Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn NHVN, vì vậy, tại Hội nghị này, Phó Thống đốc đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn NHVN khóa VI tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng tạo, đóng góp ý kiến thiết thực đối với hoạt động công đoàn ngành Ngân hàng, tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo Văn kiện Đại hội VII; Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm và tâm huyết của mình để chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động chào mừng 30 năm thành lập Công đoàn NHVN và tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI công đoàn NHVN.

Phó Thống đốc yêu cầu rà soát lại các nhiệm vụ đã đặt ra trong chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành cũng như các kỳ họp, xem còn việc chưa triển khai được, tìm ra khó khăn, đưa ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn NHVN trong năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn NHVN đã đặt ra trong nhiệm kỳ.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn NHVN Nguyễn Văn Tân cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, khẳng định tiến trình phục hồi bền vững và thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh Covid-19, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, biến động chưa từng có tiền lệ, tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Trong bối cảnh đó, Công đoàn NHVN đã chủ động, kịp thời chỉ đạo công đoàn các cấp toàn hệ thống đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, vận động đoàn viên và người lao động tiếp tục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tạo sức mạnh tổng hợp, đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của ngành Ngân hàng năm 2022.

Công đoàn NHVN đã hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động phong trào thiết thực, hướng về cơ sở, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, của ngành Ngân hàng, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong năm 2022, có khoảng 340.000 lượt đoàn viên, người lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do hệ thống công đoàn trong ngành Ngân hàng tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp toàn Ngành. Nhiều cuộc thi được tổ chức thành công, tạo được sự lan tỏa rộng lớn, hiệu quả về hình ảnh đẹp của cán bộ ngân hàng và những đóng góp của ngành Ngân hàng đối với xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 như: Cuộc thi ảnh “Cán bộ ngân hàng với cuộc sống bình thường mới”; Cuộc vận động viết bài “Tự hào truyền thống 30 năm Công đoàn NHVN”; Cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; Hội thao Khối Công đoàn NHNN 3 khu vực Bắc - Trung - Nam với gần 1.400 đoàn viên, người lao động tham gia.

Tiep tuc doi moi phuong phap hoat dong tai moi cap cong doan 4

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn NHVN Nguyễn Văn Tân trình bày báo cáo tại Hội nghị (ảnh SBV)

Quan tâm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn NHVN đã tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh, thành phố.Tính đến ngày 31/10/2022, Công đoàn NHVN đã tổng hợp và chi hỗ trợ đối với trên 11.000 đoàn viên, lao động tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn NHVN và các TCTD, các đơn vị trong ngành chưa có tổ chức công đoàn nhưng đã đóng kinh phí công đoàn về Công đoàn NHVN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ nguồn tài chính Công đoàn và nguồn đóng góp của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng với số tiền trên 33 tỷ đồng.

Công đoàn NHVN tiếp tục quán triệt, triển khai thường xuyên tới các cấp công đoàn trong hệ thống thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt khác, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong hệ thống triển khai, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp, hiệu quả với chủ đề “Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng đoàn kết, sáng tạo, thích ứng, an toàn, linh hoạt với tình hình mới, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19 phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022”. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn toàn hệ thống tập trung triển khai Chương trình số 3259/CTr-TLĐ ngày 15/12/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN về “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Hiện đang triển khai giai đoạn 2, đến ngày 30/9/2023, toàn hệ thống hiện có gần 6.500 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến.

Về công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tính đến ngày 31/10/2022, toàn hệ thống có 1002 công đoàn cơ sở, 173.866 cán bộ, công chức, viên chức, lao động, 169.542 đoàn viên công đoàn với 9 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 84 công đoàn cơ sở trực thuộc. Công đoàn NHVN cũng tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Cán bộ ngành Ngân hàng hiểu biết pháp luật, vững tin hội nhập” với sự tham gia của 7.790 cán bộ công đoàn các cấp, tổng số lượt thi đạt 37.791 lượt. Năm 2022, có 34 cán bộ được TLĐLĐ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. Các cấp công đoàn đã giới thiệu 5.677 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó, 3.737 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam...

Hướng dẫn các cấp công đoàn toàn hệ thống triển khai các nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2022 với chủ đề hoạt động “Chăm lo đời sống, tăng cường phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, lao động nữ”, cụ thể: Chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ, TLĐLĐ, của NHNN có liên quan về việc phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại đối với trẻ em; Tổ chức thành công Chương trình kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, phát động thi đua trong nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng kết hợp tư vấn sức khỏe với chủ đề "Phụ nữ Ngân hàng - Sức khỏe và Sắc đẹp"; Tổ chức Hội nghị truyền thông chuyên đề về công tác phòng, chống bạo lực, chống quấy rối tình dục... cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng trên địa bàn 9 tỉnh miền Bắc; Hội nghị biểu dương, khen thưởng cấp Ngành cho 209 học sinh, sinh viên tiêu biểu là con đoàn viên, người lao động; Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành tổ chức Hội nghị Phụ nữ ngành Ngân hàng, công bố kết quả dự án nghiên cứu hiện trạng nữ giới ngành Ngân hàng và Tọa đàm “Phụ nữ Ngân hàng bình đẳng, tiến bộ vì mục tiêu phát triển bền vững”;

Chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện công tác an sinh xã hội như: Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Sài Gòn phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao tặng 42 sổ tiết kiệm cho 42 trẻ em mồ côi do Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh với tổng số tiền 420 triệu đồng. Công đoàn NHVN thực hiện hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng cho 50 trẻ em mồ côi do Covid-19 thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Công đoàn BIDV tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện đỡ đầu đối với trẻ em mồ côi (mức 20 triệu đồng/1 trường hợp)...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Tham gia góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội VI Công đoàn NHVN; Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Công đoàn NHVN, Quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn NHVN và phân bổ Đại biểu dự Đại hội VII Công đoàn NHVN và triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn NHVN; công tác tổ chức và chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn NHVN.

Tiep tuc doi moi phuong phap hoat dong tai moi cap cong doan 5

Toàn cảnh Hội nghị (ảnh SBV)

Tạo bước đột phá để Công đoàn NHVN hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch TLĐLĐ Phan Văn Anh nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn NHVN đã đạt được trong thời gian qua.

Đặc biệt, Công đoàn NHVN đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong toàn Ngành. Công đoàn NHVN đã cụ thể hóa và có những việc làm thiết thực, tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19. Bên cạnh đó, Công đoàn NHVN tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của ngành Ngân hàng; Tổ chức tốt các phong trào thi đua của Ngành với cách làm mới, sáng tạo; Phong trào học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công tác phát triển đoàn viên, người lao động cũng được Công đoàn NHVN chú trọng quan tâm. Chủ động khảo sát, xây dựng Đề án thí điểm sắp xếp công đoàn Ngành tập trung, xuyên suốt, hiệu quả tại Công đoàn NHVN và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn NHVN.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Phó Chủ tịch TLĐLĐ đề nghị Công đoàn NHVN tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2023; Triển khai các hoạt động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phong trào hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn NHVN, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới đại hội VII Công đoàn NHVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam;

Tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; triển khai các nội dung tổ chức Đại hội VII Công đoàn NHVN nhiệm kỳ 2023 - 2028; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Chỉ đạo công đoàn các cấp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn; Tiếp tục triển khai chương trình “Tết Sum vầy” thăm hỏi đối với đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng nhân dịp Tết Nguyên đán 2023; tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn NHVN cho rằng, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng trong năm 2023 sẽ còn rất nặng nề. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của ngành, hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp trong năm 2023 cần đề ra những nhiệm vụ cụ thể để hoạt động công đoàn tại mỗi cấp có hiệu quả, tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động tại mỗi cấp công đoàn; khắc phục khó khăn và những tồn tại, hạn chế để vị thế của tổ chức công đoàn tại các cấp công đoàn ngày được nâng cao. Hoạt động có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với đoàn viên và người lao động.

Tiep tuc doi moi phuong phap hoat dong tai moi cap cong doan 6

Phó Chủ tịch TLĐLĐ Phan Văn Anh - phát biểu (ảnh SBV)

Để hoàn thành tốt Nghị quyết Hội nghị BCH Công đoàn NHVN lần thứ 11, khóa VI, Phó Thống đốc đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vự, Ban Chấp hành, trước hết, triển khai đầy đủ các chỉ đạo của TLĐLĐ, cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình để hoàn thành nhiệm vụ được phân công từ đầu nhiệm kỳ cũng như đóng góp vào việc hoàn thành các nội dung chương trình mà Chương trình toàn khóa đã đặt ra; triển khai và chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở theo đúng tiến độ đặt ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thường xuyên nắm bắt và quán triệt đầy đủ các chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN giai đoạn hiện nay và trong năm 2023;

Phát huy vai trò và trách nhiệm của một tổ chức đoàn thể để giáo dục ý thức, trách nhiệm và tinh thần của mỗi đoàn viên, người lao động, qua đó giáo dục, động viên đoàn viên, người lao động thêm yêu Ngành, yêu nghề hơn nữa, luôn nỗ lực, phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Tăng cường vai trò quản lý cơ quan trong việc chống tham nhũng, tiêu cực, tham ô, lãng phí...; Tăng cường giáo dục đoàn viên, người lao động thực hiện đúng Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng; Tổ chức các hoạt động phong trào ý nghĩa, thiết thực và thống nhất trong toàn Ngành, hướng về cơ sở, tránh lãng phí, chồng chéo, để dành thời gian cho công tác chuyên môn một cách hợp lý;

Làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, nhất là cán bộ, đoàn viên, người lao động đang làm việc ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; quan tâm vấn đề thu nhập, thời gian, cường độ làm việc, chế độ đãi ngộ, bảo hiểm... cho cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Đổi mới ứng dụng công nghệ trong tất cả các mặt của hoạt động công đoàn, qua đó giảm bớt chi phí, tiết kiệm thời gian. Tiếp tục làm tốt công tác thông tin - truyền thông để Lãnh đạo Công đoàn các cấp và cán bộ làm công tác công đoàn, cũng như đoàn viên, công đoàn hiểu và nắm rõ hơn nữa các cơ chế, chính sách của Ngành; Tăng cường đối thoại, ký lao động, thỏa ước để đảm bảo quyền lợi một cách chính đáng của người lao động; Tiếp tục triển khai các hoạt động phong trào do TLĐLĐ phát động.

Nhân dịp này, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn NHVN đã vinh dự nhận Bằng khen của Công đoàn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vì đã có thành tích suất sắc trong quan hệ hữu nghị Việt - Lào; Công đoàn NHVN cũng chia tay đồng chí Trần Văn Thuật - nguyên Phó Chủ tịch TLĐLĐ cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về nghỉ hưu theo chế độ.

Theo SBV

Xem 170 lần