Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Agribank lần thứ 13 nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ tư, 07 Tháng 6 2023 02:27

Ngày 02/6/2023, tại thành phố Đà Lạt, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức “Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Agribank” lần thứ 13, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hoi nghi Ban Chap hanh Cong doan Agribank

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Agribank lần thứ 13, nhiệm kỳ 2018-2023

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đức Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng, Phó các ban chuyên đề cơ quan Công đoàn Agribank.

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn 5 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023; báo cáo công tác tài chính, hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn Agribank 5 tháng năm 2023; báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội VI Công đoàn Agribank…

Trong 5 tháng đầu năm 2023, bám sát chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, định hướng của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Agribank, Công đoàn Agribank cùng Công đoàn các cấp trong hệ thống chủ động đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; tập trung hướng về cơ sở, nâng cao năng lực tham gia quản lý, xây dựng các quy chế, cơ chế của đơn vị; nâng cao hiệu quả tham gia Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Các cấp công đoàn lấy công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động là hoạt động trọng tâm, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, kịp thời động viên đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, đoàn kết, tích cực thi đua lao động sáng tạo, góp phần cùng toàn hệ thống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lập thành tích chào mừng 35 năm thành lập Agribank, 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Cùng với việc thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Công đoàn Agribank tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn hệ thống; triển khai công tác an sinh xã hội, xã hội từ thiện. Đến hết tháng 5/2023, Công đoàn Agribank thực hiện hỗ trợ an sinh xã hội với tổng số tiền là trên 28,3 tỷ đồng; trong đó, Công đoàn Agribank đặc biệt quan tâm và hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong hệ thống có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Agribank, Công đoàn Agribank phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị biểu dương “Nữ quản lý tiêu biểu, cán bộ nữ có thành tích xuất sắc giai đoạn 2019-2022”; Hội nghị đã biểu dương khen thưởng 15 tập thể và 215 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”, kịp thời khích lệ tinh thần hăng hái thi đua trong nữ đoàn viên, người lao động toàn hệ thống.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 5 tháng đầu năm, Hội nghị tiến hành đánh giá và rà soát việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Agribank. Trong 5 tháng đầu năm 2023, Công đoàn Agribank tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội VI Công đoàn Agribank. Đến 03/6/2023, 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Agribank đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chuyển tải thông tin về tình hình tổ chức Đại hội cấp cơ sở đến toàn hệ thống.

Hội nghị tiến hành thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng triển khai nhiệm vụ từ tháng 6-12/2023. Theo đó, Các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống đẩy mạnh công tác truyên truyền giáo dục; tiếp tục triển khai các phong trào thi đua; nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Agribank lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thuận với chuyên môn động viên đoàn viên, người lao động  đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu năm 2023, theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên Agribank đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank ghi nhận, biểu dương những thành tích Công đoàn các cấp và đoàn viên, người lao động Agribank đã đạt được. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, những tháng đầu năm 2023, Công đoàn Agribank cùng công đoàn các cấp đã triển khai thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình; tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tập trung hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trọng tâm; trú trọng công tác tham gia quản lý doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; kịp thời tuyên truyền, động viên đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Agribank nhiệm kỳ 2018-2023, phát huy vai trò của mình, tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tập trung hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên đoàn viên, người lao động tích cực lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị và toàn hệ thống; tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI Công đoàn Agribank, nhiệm kỳ 2023-2028 trong tháng 6/2023.

Ngay sau Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2028, các cấp công đoàn tập trung xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khóa; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn làm nòng cốt để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bước sang nhiệm kỳ mới, Ban thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao mà trước mắt là tổ chức đoàn tham gia Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ nhất, năm 2023 đạt kết quả cao, góp phần giới thiệu hình ảnh, khẳng định văn hóa và thương hiệu Agribank với bạn bè đồng nghiệp trong và ngoài Ngành.

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Agribank lần thứ XIII, khóa V -  Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công tốt đẹp, Hội nghị thể hiện được trách nhiệm và ý chí quyết tâm của tập thể Ban chấp hành Công đoàn Agribank khóa V. Phát huy thành tích đạt được, trên tinh thần Hội nghị, tập thể đoàn viên, người lao động Agribank nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 và các năm tiếp theo, góp phần cùng toàn hệ thống xây dựng Agribank ngày càng phát triển.

(Nguồn: Agribank)

Xem 237 lần