TPBank đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp

Thứ tư, 14 Tháng 7 2021 03:52

Với thông điệp “Vì chúng tôi hiểu bạn”, thấm nhuần sứ mệnh của ngân hàng là cung cấp dịch vụ tài chính hoàn hảo đến khách hàng, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) đã ban hành Quy định nội bộ về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên và Quy chế về bộ quy tắc ứng xử (gọi chung là Bộ chuẩn mực của TPBank).

Theo Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng, Bộ chuẩn mực này được coi như kim chỉ nam hướng dẫn cán bộ, nhân viên của ngân hàng trong giao tiếp, ứng xử và hành động một cách chuyên nghiệp, liêm chính, công bằng và có văn hóa để chất lượng dịch vụ TPBank đem đến khách hàng sẽ ưu việt hơn, giá trị TPBank tạo ra cho Cộng đồng sẽ mang ý nghĩa sâu sắc hơn, nhờ vậy bản sắc văn hóa của TPBank cũng như giá trị con người TPBank sẽ ngày càng được trân quý hơn.

Bộ chuẩn mực của TPBank quy định 5 giá trị cốt lõi là: Liêm chính; Sáng tạo; Cầu tiến; Hợp lực; Bền bỉ, ngoài ra có các quy định cụ thể về các khoản vay/mượn, quà tặng, quan hệ khách hàng, sử dụng thông tin, tính chính xác của hồ sơ và báo cáo, thông tin truyền thông, bảo vệ tài sản ngân hàng, báo cáo những hoạt động trái quy định, giấy phép và bản quyền, mâu thuẫn về lợi ích. TPBank đề ra 6 quy tắc ứng xử: của ngân hàng với cán bộ, nhân viên; của Người TPBank với ngân hàng; của lãnh đạo TPBank với nhân viên; của Người TPBank với Người TPBank; giữa người TPBank với bên ngoài và ứng xử của Người TPBank trong công việc.

Tổng Giám đốc TPBank cũng cho rằng, Bộ chuẩn mực của TPBank khá tương đồng, nhất quán với Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành và phổ biến trong các tổ chức hội viên của Hiệp hội. Giá trị của 2 Bộ chuẩn mực đều hướng đến việc nâng cao ý thức cho đội ngũ cán bộ ngân hàng về tầm quan trọng và sự cần thiết phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử tốt đẹp, giúp cán bộ ngân hàng giữ đúng tư cách đạo đức và thái độ ứng xử đúng mực khi thực thi nhiệm vụ.

Đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động ngân hàng, TPBank đã lồng ghép trong các chương trình đào tạo cán bộ tân tuyển các nội dung của Bộ chuẩn mực (được 8426 lượt) coi đây là nội dung bắt buộc trong nhóm các hoạt động đào tạo dành cho cán bộ tân tuyển; đã truyền thông liên tiếp 118 kỳ trên bản tin nội bộ với 3.500 lượt cán bộ, nhân viên trả lời câu hỏi tương tác. Ngoài ra TPBank đã bổ sung vào tài liệu đào tạo tân tuyển để giới thiệu với cán bộ, nhân viên mới về Bộ chuẩn mực của Hiệp hội Ngân hàng.

Cùng với việc tham khảo bài giảng trực tuyến “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” trên website: vnba.org.vn của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, TPBank đã bổ sung bài giảng trên hệ thống E-learning nội bộ tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên có thể học tập, tra cứu bất kỳ lúc nào thấy cần thiết. Các phản hồi sau khóa học được đánh giá là nội dung dễ hiểu, trình bày ấn tượng, thời lượng phù hợp.

Theo Tổng Giám đốc TPBank, song song với việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn, thì nâng cao giá trị đạo đức nghệ nghiệp là một phần không thể thiếu để xây dựng và phát triển hệ thống phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững. Đến nay cán bộ các cấp Ban điều hành, quản lý của TPBank đều đã có Sổ tay về Bộ chuẩn mực của Hiệp hội Ngân hàng, để từ đó thấm nhuần nội dung và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Bộ chuẩn mực đến từng cán bộ, nhân viên, tạo thói quen và phong cách tốt, nâng cao hiệu suất và chất lượng công tác nhằm tôn lên giá trị của ngành Ngân hàng.

Xem 2326 lần

footer