Năm 2021 - Agribank trả lại tiền thừa cho khách hàng trên 99 tỷ đồng

Thứ tư, 09 Tháng 3 2022 10:35

Năm 2021, toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã trả lại tiền thừa cho khách hàng với 26.948 món/tổng số tiền là trên 99 tỷ đồng. Trong đó, trả lại cho khách hàng cá nhân 26.732 món/số tiền là 96,3 tỷ đồng; trả lại cho khách hàng pháp nhân 216 món/số tiền trên 2,7 tỷ đồng.

Nam 2021 Agribank tra lai tien thua cho khach hang 2

Chị Nguyễn Thị Kim Cúc - Agribank Bình Thuận trả lại cho khách hàng 338 món với số tiền trên 1 tỷ đồng

Một số chi nhánh trả lại cho khách hàng số tiền lớn nhất trong năm 2021: Chi nhánh tỉnh Hải Dương: 9.310 triệu đồng; Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp: 4.603 triệu đồng; Chi nhánh tỉnh Bình Thuận: 4.233 triệu đồng; Chi nhánh tỉnh Sơn La: 3.231 triệu đồng; Chi nhánh Hải Dương II: 2.870 triệu đồng; Chi nhánh tỉnh An Giang: 2.434 triệu đồng; Chi nhánh Hà Nội II: 2.345 triệu đồng…

Nam 2021 Agribank tra lai tien thua cho khach hang 3

Chị Phạm Thị Nhự - Agribank Hải Dương trả lại cho khách hàng số tiền thừa trên 600 triệu đồng.

Các chi nhánh trả số món tiền thừa cao nhất như: Chi nhánh tỉnh Hải Dương 3.269 món; Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 1.021 món; Chi nhánh tỉnh Sơn La 929 món; Chi nhánh tỉnh Bến Tre 865 món; Chi nhánh tỉnh An Giang:788 món; Chi nhánh Hải Dương II 711 món.

Nam 2021 Agribank tra lai tien thua cho khach hang 4

Chị Đoàn Tuyết Lan Agribank CN tỉnh Hải Dương trả lại khách hàng 361 món với tổng số tiền trên 650 triệu đồng.

Một số cán bộ trả số tiền thừa cao nhất: Cán bộ Bùi Huỳnh Bích Thủy - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận 1.200 triệu đồng; Phạm Thị Nhự - Chi nhánh tỉnh Hải Dương 600 triệu đồng; Trần Thị Phương Lân - Chi nhánh tỉnh Hà Nam 500 triệu đồng; Nghiêm Diễm An - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang 383,5 triệu đồng; Nguyễn Thị Vân - Chi nhánh Hà Nội II 350 triệu đồng…

Những cán bộ trả số món tiền thừa cao nhất: cán bộ Đoàn Tuyết Lan - Chi nhánh tỉnh Hải Dương 361 món/650 triệu đồng; Nguyễn Thị Kim Cúc - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận 338 món/1.030 triệu đồng: Trương Thị Tâm - Chi nhánh Sài Gòn 160 món/257 triệu đồng; Nguyễn Thị Kim Đính - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang 155 món/340 triệu đồng…

Như vậy, tính từ năm 2019 đến năm 2021, hệ thống Agribank trả lại tiền thừa cho khách hàng trên 330 tỷ đồng. Mỗi khi phát hiện khách hàng nộp tiền thừa so với số tiền giao dịch, cán bộ Agribank trong hệ thống đã nhanh chóng thực hiện các thủ tục để hoàn trả kịp thời cho khách hàng.

Nam 2021 Agribank tra lai tien thua cho khach hang 5

Chị Nguyễn Thị Vân - Agribank chi nhánh Hà Nội II trả lại cho khách hàng số tiền thừa 350 triệu đồng

Mỗi giao dịch viên Agribank luôn thể hiện sự tận tâm, trung thực với khách hàng, chính vì vậy họ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tạo dựng được niềm tin sâu sắc của khách hàng.

Xem 468 lần

footer