CHỦ NHẬT, 17/10/2021

Agribank Gia Lai trao kinh phí ủng hộ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai

Tiếp tục chung tay với chính quyền tỉnh Gia Lai phòng chống dịch covid-19 trong bối cảnh diễn biến phức tạp đang xảy ra trên địa bàn, sáng ngày 14/9/2021 đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Gia Lai trao kinh phí ủng hộ cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai số tiền 1 tỷ đồng.

Đại diện đơn vị nhận tài trợ, Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Gia Lai cảm ơn tấm lòng quý báu Agribank đồng thời sẽ sử dụng nguồn kinh phí tài trợ trên một cách tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích.

Agribank trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ địa phương trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa… Từ đầu năm đến nay, Agribank Gia Lai đã tham gia công tác an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, trong đó dành phần lớn nguồn kinh phí ủng hộ trong lĩnh vực y tế.

Bên cạnh việc tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương, Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong trong việc thực thi nghiêm túc, hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đặc biệt là chính sách, chương trình để hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19 như: Những chính sách ưu đãi về tín dụng, ưu đãi về phí trong hoạt động thanh toán…

Trong thời gian tới Agribank Gia Lai sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, cùng chung tay góp sức với địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

footer