VietinBank ủng hộ tỉnh Ninh Thuận 2 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19

Thứ hai, 02 Tháng 8 2021 05:34

Ngày 28/7/2021, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ủng hộ 2 tỷ đồng cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Được sự ủy quyền của Ban Lãnh đạo VietinBank, ông Ngô Đình Quảng Phúc -Giám đốc VietinBank Ninh Thuận đã trao tặng 2 tỷ đồng cho tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, VietinBank dành tặng 1,65 tỷ đồng cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; 350 triệu đồng cho Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Thông qua hoạt động này, VietinBank mong muốn hỗ trợ các bệnh viện tại tỉnh Ninh Thuận mua trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Trước đó vào ngày 11/6/2021, VietinBank Ninh Thuận cũng đã trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát động.

Xem 1022 lần

footer